Klimabrølet 2021

Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig forening. De jobber for at våre folkevalgte iverksetter tiltak slik av vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer natur i tråd med Paris-avtalen og Det internasjonale naturpanelet til FN.

27. august ble Klimabrølet 2021 sluppet løs i form av en fantastisk kunstinstallasjon og et gigantisk brøl som skal pågå i fire år. NEP stilte med utstyr, mannskap og egne brøl da startskuddet gikk av stabelen foran Stortinget. Sendingen ble vist på Dagbladet og VGTV og med flere innslag på NRK.  

NEP Norway er stolte av å være sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Ved å delta under årets klimabrøl støtter man kravet om en politikk som gjør at vi kan begrense global oppvarming. Dette initiativet støtter vi fullt ut og var glad for å kunne stille med vårt bidrag til Klimabrølet.